Sommerfugleskoven

Sommerfugleskoven ved Ydre Ringvej er et spændende samarbejde mellem Plant Et Træ, Landdal Greenparks og Fredericia Kommune.

Det er helt åbenbart at der er brug for handling  hvis vi vil ændre tilbagegangen af dyre- og plantesamfund. Mængden og variationen af sommerfugle og mange andre insekter er for nedadgående i Danmark. Mange af de sommerfuglearter, der er truede eller helt forsvundet fra Danmark, er arter, som er tilknyttet skove. Derfor har Fredericia Kommune anlagt sommerfugleskoven med træer der er doneret af Plant et Træ og Landal Greenparks.

Citronsommerfugl er en af de arter vi håber slår sig ned i skoven:

Larven af citronsommerfuglen lever på tørst eller vrietorn. Tørst vokser ofte i skove og nær moser. Vrietorn findes i skovkanter og skovlysninger. Den voksne sommerfugl lever af nektar fra mange forskellige blomster, blandt andet tidsler, mælkebøtter og kløver. Derudover skal den voksne sommerfugl finde et egnet overvintringssted, ofte i stedsegrøn vegetation, såsom kristtorn eller vedbend. Det er derfor nødvendigt, for at sikre artens overlevelse, at der findes rigelige nektarressourcer i nærheden af egnede tørstetræer eller vrietorn og vedbend eller kristtorn til overvintring. Endelig har citronsommerfuglen brug for, at der findes steder til at forpuppe sig, solbade og finde mineraler. Alle disse ressourcer skal være tilgængelige inden for artens flyveafstand og på de rigtige tidspunkter i artens livscyklus, for at arten kan overleve. Citronsommerfuglen kan flyve relativt langt for at finde de egnede ressourcer, og den er, i forhold til andre insekter, ikke så kræsen. Udfordringerne bliver selvsagt meget større for en sommerfugleart med meget specifikke krav til levestedet og en lille aktionsradius.

Området er 5 ht. Det gør skoven til den største skov i Danmark, som er specielt designet til at skabe levesteder for mange forskellige sommerfuglearter og insekter, småfugle mm. Samtidig – som noget ganske særligt – ligner skoven set fra oven verdens største sommerfugl.
I Sommerfugleskoven vil dyrene kunne finde forskellige træer som asp, vilde æble- og pæretræer, skovfyr, egetræer, pil og tørst. Udover de 12.000 træer som bliver plantet i alt – så er der anlagt åbne lysninger i midten af skoven for at skabe læ og varme. Her er der lavere kratbevoksninger af blandt andet slåen, tjørn og rose, der alle er gode nektarkilder for sommerfugle og andre insekter.

Lige nu er det kun selve sommerfuglen, der er plantet. Værnskoven rundt om sommerfugleskoven er ikke plantet endnu, da vejret har været alt for dårligt og den fedtede lerjord driller. Men vi håber, at vejret snart er så godt, at vi kan komme i gang med plantningen – det kan kun gå for langsomt – da vi mennesker har et stort ansvar for at bidrage til biodiversiteten.

Herunder pressemeddelelsen der blev udsendt til indvielsen af skoven:

PRESSEMEDDELELSE
Den 17. maj 2021

Miljøministeren indvier nyt skovområde i Danmark

Mandag den 17. maj samledes børn og voksne i Sommerfugleskoven i Fredericia for at deltage i den officielle indvielse af et stort, nyt skovområde. Miljøminister Lea Wermelin havde æren af at klippe det ’grønne’ bånd på dagen og dermed officielt markere skovens plantning.

Sommerfugleskoven i Fredericia blev indviet ved en officiel udendørsceremoni den 17. maj 2021. Fejringen forløb med kreative aktiviteter for børn, plantning af eget træ og mulighed for at lære mere om sommerfugle- og dyreliv i de danske skove. Blandt de inviterede var miljøminister Lea Wermelin og formand for Miljø- og Teknikudvalget i Fredericia Kommune Christian Bro, som fra talerstolen begge understregede vigtigheden af initiativer som Sommerfugleskoven. Det ’grønne’ bånd blev klippet af miljøministeren, som dermed markerede skovens officielle indvielse sammen med de forventningsfulde fremmødte.

Om den nye, danske skov siger miljøminister Lea Wermelin: ”Det er vigtigt, at vi i Danmark arbejder for at passe bedre på naturen, at gøre vores natur vildere og komme biodiversiteten til undsætning. Det kan projekter som Sommerfugleskoven i den grad bidrage til. Mere skov gavner biodiversiteten og sikrer økosystemernes funktion, hvilket gør en reel og vigtig forskel for det danske dyre- og planteliv.”.

Det nye skovområde består af mere end 12.000 træer og buske og måler lidt over fem hektar – et areal svarende til omtrent syv fodboldbaner. Det gør skoven til den største skov i Danmark, som er specielt designet til at skabe levesteder for mange forskellige sommerfuglearter. Samtidig – som noget ganske særligt – ligner skoven set fra oven verdens største sommerfugl. Skoven er anlagt af Fredericia Kommune, landsorganisationen Plant et Træ og Europas største ferieparkkæde Landal GreenParks med et ønske om at øge biodiversiteten og skabe bedre vilkår for dyre- og planteliv i området.

”Skovområdet skal først og fremmest bidrage til udviklingen af Fredericia som grøn kommune og øge biodiversiteten i området, men også bidrage til det store billede ved at udvide de danske skove for at afhjælpe CO2-belastningen og dermed gøre en forskel for klimaet,” siger formand for Miljø- og Teknikudvalget i Fredericia Kommune, Christian Bro.

Fokus på både børn og biodiversitet

Udover ambitionen om flere træer i Danmark, deler Landal GreenParks, Plant et Træ og Fredericia Kommune en vision om at få børn ud i naturen og lære om flora, fauna og dyreliv. Indvielsen af Sommerfugleskoven var derfor i høj grad også børnenes indvielse, og med på dagen var en 4. klasse fra Fjordbakkeskolen i Fredericia Kommune. Skoleeleverne var rundt på tre forskellige grønne stationer, hvor de blandt andet malede sommerfugle, blev undervist i dyre- og planteliv i skoven og plantede deres eget lille træ i papirspotter til at tage med hjem.

”Aktiviteter i naturen for børn og voksne er en essentiel del af, hvad vi tilbyder gæsterne i vores syv ferieparker rundt om i landet. Vores store fokus på bæredygtighed, natur og udendørsaktiviteter bunder i et ønske om at give uforglemmelige ferieoplevelser i grønne rammer. Derfor er vi glade for at kunne bidrage aktivt til udvidelsen af de danske skove,” siger Kent Lodberg, Salg- og Marketing Manager hos Landal GreenParks i Danmark.

Plant et Træ tilføjer: ”Vi ønsker at skabe større forståelse for træers vilkår og vækst blandt børn, så de vokser op med en viden omkring naturen, og forstår vigtigheden af at passe godt på den. På den måde kan vi være med til at sikre en bedre fremtid for naturen og dermed et bedre miljø og klima,” siger Jens Døssing, der er landsformand for Plant et Træ.

I Sommerfugleskoven vil besøgende kunne finde forskellige træsorter som asp, vilde æble- og pæretræer, skovfyr, egetræer, pil og tørst. Udover de 12.000 træer er der anlagt åbne lysninger i midten af skoven for at skabe læ og varme. Her er der lavere kratbevoksninger af blandt andet slåen, tjørn og rose, der alle er gode nektarkilder for sommerfugle og andre insekter. Med variationen i skovområdet er målet på sigt at skabe levesteder for mange forskellige sommerfuglearter og få et rigt dyreliv, der vil styrke biodiversiteten i området.

Om Fredericia Kommune

Fredericia Kommune er en del af Trekantområdet i Region Syddanmark og huser 51.377 indbyggere. Kommunen består af byerne Fredericia, Taulov, Skærbæk, Trelde-Østerby, Egeskov, Pjedsted, Bredstrup, Herslev og Bøgeskov, og har siden 1. januar 2021 haft Steen Wrist fra Socialdemokratiet siddende på borgmesterposten. Fredericia Kommune har et særligt fokus på bæredygtig byudvikling og har de seneste år arbejdet med indsatser, der skal fremme biodiversiteten i kommunen. Læs mere om indsatserne og Fredericia Kommune på www.fredericia.dk.

For yderligere information, kontakt venligst Christian Bro, Formand for Miljø- og Teknikudvalget i Fredericia Kommune på telefon 20 85 01 92 eller mail christian.bro@fredericia.dk / Carsten Pedersen, Projektleder i Natur og Miljø i Fredericia Kommune på telefon 41 16 25 20 eller mail carsten.pedersen@fredericia.dk.

Om Plant et Træ

Plant et Træ er en almennyttig landsorganisation med H.K.H. Kronprinsen som protektor. Organisationen har siden 1988 plantet mere end 1,5 millioner træer i Danmark; enkelttræer, frugtplantager ved børneinstitutioner, undervisningsskove, bytræer, alléer og mindetræer. Plant et Træ arbejder for at øge kendskabet til træerne og skabe større forståelse for træernes vilkår og vækst samt opfordrer danskerne til at plante træer i det danske landskab. Plant et Træ modtager støtte fra støttegruppen ’Træernes Venner’, samt virksomheder, fonde og kommuner, der muliggør donationer til børneinstitutioner og plantningen af træer. Læs mere om Plant et Træ: https://plant-et-trae.dk.

 For yderligere information, kontakt venligst Landsformand for Plant et Træ, Jens Døssing, på telefon 31 47 40 02 eller mail jens.doessing@plant-et-trae.dk.

Om Landal GreenParks:

Landal GreenParks er Europas største ferieparkkæde og driver over 90 parker og 15.000 ferieboliger fordelt over ni europæiske lande. I Danmark tæller kæden ferieparkerne Søhøjlandet, Rønbjerg, Seawest, Grønhøj Strand, Ebeltoft, Middelfart og siden begyndelsen af 2021 også Fyrklit. De syv parker er unikke og adskiller sig fra hinanden i faciliteter og oplevelser, men fælles er udbuddet af massevis af aktiviteter i naturen. Blandt kerneværdierne er ønsket om at give gæsterne en uforglemmelig ferie i grønne rammer, og for hele kæden gælder et stramt fokus på bæredygtighed. Ambitionen er, at Landal GreenParks inden 2030 er CO2-neutral. Læs mere om Landal GreenParks: www.landal.dk.

For yderligere information, kontakt venligst Salg- og Marketing Manager hos Landal GreenParks Danmark, Kent Lodberg, på telefon 30 45 82 88 eller på mail kent.lodberg@landal.com