Nutidens Bro til Fremtidens Fredericia

Det allervigtigste for mig er, at Socialdemokratiet fastholder den sikre kurs og den politiske dialog i byrådet, når Steen Wrist takker af som borgmester.

Med opbakning fra jer – partiets medlemmer – vil jeg gerne stå i spidsen for dén indsats.

4.maj tale med Den Tapre Landsoldat i ryggen

Jeg har i 35 år været tillidsrepræsentant for mine arbejdskolleger og har 14 års erfaringer fra byrådet i Fredericia. Jeg har især arbejdet med børn, unge og uddannelse, vores indsats for øget beskæftigelse, og ikke mindst kommunens ansvar for grøn omstilling, natur, miljø, plan og teknik.

jeg er medlem af Økonomiudvalget, hvor trådene samles, og vi skal foretage nogle ofte svære prioriteringer.

Når Socialdemokratiets medlemmer tager stilling, skal i kunne stole på os, der rækker ud efter jeres tillid og opbakning. At vi vil knokle for borgernes og kommunens bedste – i det byråd, vælgerne sammensætter. I et tillidsfuldt samarbejde med kommunens medarbejdere og samarbejdspartnere.

Jeg er klar til at bygge bro fra nutiden til fremtidens Fredericia. Med en mere tryg ældrepleje. Flere jobs og grønne virksomheder. Skole-, uddannelses- og fritidstilbud, som giver vores børn og unge et godt afsæt i livet – og som også vil tiltale forældre, der overvejer at flytte til vores dejlige kommune.

Cirkelbroen er blevet en markant tilføjelse til Fredericias seværdigheder

Mine år som bl.a. fællestillidsrepræsentant og klubformand for flere hundrede kolleger på bl.a. postcenteret her i Fredericia har lært mig, at respekt og tillid kan omsættes til resultater og gavn for begge parter i en forhandling. Og som det lykkedes at samle de postansatte i Fredericia i een fælles faglig klub, lykkedes det også at samle socialdemokratiets forskellige partiforeninger.

Vælgernes tillid til os, afhænger af, at vi efter valget af ny spidskandidat respekterer medlemmernes afgørelse og fortsætter den politiske indsats – og for god ordens skyld: jeg står fortsat til rådighed som byrådskandidat.

Respekt og tillid er også nøgleord, når vi skal sikre bedre hjemmepleje og forhold på vores plejehjem. Jeg glæder mig virkelig til, at vi politisk kan give medarbejderne i ældreplejen et større fagligt råderum, så de får bedre mulighed for at møde borgernes behov.

Det vil helt sikkert samtidig gavne personalets arbejdstilfredshed og trivsel på jobbet og give bedre mulighed for at fastholde medarbejderne. Så de ældre også oftere bliver mødt af en medarbejder, de kender og er tryg ved.

Vi skal fortsat udvikle det nære i vores kommunale velfærd – for børn, unge og ældre – og samtidig lægge kræfter i at realisere de spændende visioner for kommunen, som byrådet har vedtaget.

Den daværende Miljøminister Lea Wermelin var en hyppig gæst i Fredericia

Vi skal evne både at værne om vores sårbare natur og samtidig udvikle Fredericia Havn og de nye arbejdspladser. Vi skal være stolte af byens historie og etablere Fæstningscenteret, der samtidig vil blive en turistattraktion. Og vi skal understøtte de mange aktive og frivillige i idræts- og andre foreninger, i kulturlivet og meget, meget mere.

I det samarbejdende byråd, hvor vi søger løsninger og har øjnene på bolden, vil jeg og kollegerne i Socialdemokratiets gruppe dog aldrig slippe den hjertesag, der i langt over hundrede år har været arbejderbevægelsens. At børn og unge, der ikke kommer lige så godt fra start som de fleste andre, skal have en ekstra håndsrækning fra fællesskabet. Vi skal møde også dem med respekt og tillid. Og klare meldinger om, at de dur – og at vi, fællesskabet har brug for deres evner og indsats.

Mere social retfærdighed og mindre ulighed – i vilkår, sundhed og muligheder – er en grundpille i vores danske samfundsmodel. Det er også en grundpille i Socialdemokratiets bro til fremtidens Fredericia.

Tak til Arne Gunnar Poulsen for “Skipper Bro”