Affald er ressourcer og fremtiden er cirkulær

af Christian Bro, formand for Miljø & Teknikudvalget i Fredericia

Vi oplever til stadighed stigende priser på råvarer som metaller og mineraler, det gør vi af de simple årsager at der både bliver færre af dem, og de bliver vanskeligere at udvinde.

Selvom vi efterhånden burde vide bedre, bruger vi stadig løs af planetens ressourcer som om der er endeløse mængder til rådighed. Det er bare meget langt fra sandheden. Jorden har en begrænset mængde af råvarer, derfor giver det god mening at indsamle, genbruge og genanvende så meget som muligt.

Begrebet ”Affald” dækker over noget borgere eller virksomheder har anskaffet, men nu ønsker at skaffe sig af med. Hvis det for eksempel er en genstand, der umiddelbart vil kunne bruges af en anden, kaldes det direkte genbrug. Hvis det er materialer, der kan forarbejdes og derefter indgå i ny produktion er det genanvendelse.

Da Fredericia Kommune i begyndelsen af 80èrne, som nogen af de første, satte genbrug og genanvendelse på dagsordenen var der ikke stor opbakning. Heldigvis var der nogen der var standhaftige, og fra 1986 har vi kørt husstandsindsamlinger i hele kommunen.

Dengang var begrebet bæredygtighed ikke nærværende på samme måde som i dag, men når vi indsamler aviser og papir, pap og mælkekartoner, glas, plast, småmetal og dåser fra øl og sodavand, så er der jo netop tale om en bæredygtighedsindsats, som på bedste vis støtter op om de mål FN har sat for verden.

Målet for fremtiden er, at så mange ressourcer som muligt forbliver i cirkulation – altså vedblivende genbruges og genanvendes. Og at den tankegang også vinder indpas i fremstilling og design, så de varer vi køber har den cirkulære tanke som indbygget funktionalitet.

I det lokale billede giver genbrugsindsamlingerne Fredericia Kommune en indtægt, som er med til at hold priserne nede på afhentning af dagrenovation og drift af genbrugspladserne.

I 2012 tog vi en ny, stor genbrugsplads på Bundgårdsvej i Erritsø i drift. Et moderne anlæg, med gode faciliteter, og ikke mindst god plads til sortering og aflæsning. Her er der også tænkt på begrænsning af CO2, idet der er solceller til el produktion samt sol – og jordvarme til varme og varmt vand.

Som sidste store skud på stammen åbnede vi 1.april 2021 et helt nyt kombineret genbrugsplads/genbrugscenter på Ndr.Kobbelvej i nordbyen:

https://danmarkc.tv/saa-aabnede-fredericias-nye-genbrugscenter-aabent-for-haveaffald-24-timer-i-doegnet/

Vi har samlet al administration af affalds og genbrugsområdet i bygningen, så både de store tanker og de udførende hænder kan mødes og udveksle ideer og erfaringer på daglig basis – og vi har tilføjet en nyindrettet genbrugsbutik til aflastning for den vi allerede har på Prangervej:

https://frdb.dk/artikel/genbrugsplads-sl%C3%A5r-d%C3%B8rene-op-til-ny-genbrugsbutik

I byggeriet er indtænkt en lang række eksempler på både genbrug og genanvendelse. Genbrugsmursten og genbrugstræ i centerbygningen og genbrugte betonelementer til nogen af side bygningerne f.eks.

Du kan finde flere oplysninger om affald og genbrug på: https://affaldgenbrug-fredericia.dk/

Og noget om vore tanker bag bæredygtig udvikling i det hele taget her:

https://www.fredericia.dk/verdensmaalene.